Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732734

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732734

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732734
Onderwerp Benoemen/aanwijzen de heer P.J. Heijkoop in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2014-2018
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2016 16:33:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1647227 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit gemeenteraad aanwijzing P J Heijkoop in diverse gremia - juni 2016 (opm Evert).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 160517 aanwijzing collegelid - bijlage brief aan Dordrecht.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 160517 aanwijzing collegelid - bijlage Opzet-profiel-DSB-leden doc.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Brief vz DR aan raad Dordrecht iz aanwijzing collegelid coor DR en DSB Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1647227 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief aan GR Drechtsteden Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1654740 Raadsbesluit