Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732734

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732734

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732734
Onderwerp Benoemen/aanwijzen de heer P.J. Heijkoop in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2014-2018
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2016 16:33:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 6 juli 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fracties PvdA, D66 en VSP leggen een stemverklaring af.