Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 172986

Gemeente Dordrecht

Dossier - 172986

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 172986
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Oud en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2009 09:05:55
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Oud en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 639 6157
Datum B&W Besluit 21-04-2009
Datum verzending 29-04-2009
Agendacommissie 12-05-2009
Raad 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 1 februari 2005 heeft de raad het bestemmingsplan 'Oud- en Nieuw Krispijn' vastgesteld. Het college stelt u voor, dit plan te wijzigen. De wijziging houdt verband met de plannen ten aanzien van het terrein van het inmiddels gesloopte politiebureau en ten aanzien van een nabij gelegen woningblok. Verwezen wordt naar p. 1 van de bijgevoegde toelichting, waar u een heldere samenvatting aantreft. In de bijlagen treft u aan de raadsinformatiebrief, de toelichting op het voorontwerp (planboekje) en de bijbehorende regels. De plankaart is alleen digitaal beschikbaar gesteld en wordt voor u in het RIS geplaatst. Het college biedt u dit voorontwerp aan voordat het wordt vrijgegeven voor inspraak. Zoals uit de raadsinformatiebrief blijkt, wil het college het inspraak- en overlegtraject graag voor het zomerreces kunnen afronden. In verband daarmee wordt een spoedige behandeling op prijs gesteld.
Gepubliceerd 24-04-2009