Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1728282

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1728282

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1728282
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststellen 12e Wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 14:11:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststellen 12e Wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 06-06-2016
Gerelateerde zaak 1640739
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Elk jaar worden de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht (de organisatieverordening) geactualiseerd. In de regels staat de structuur en de taken van de gemeentelijke organisatieonderdelen beschreven. Het college is op grond van artikel 160, eerste lid onder c Gemeentewet bevoegd om de regels vast te stellen. De raad wordt na vaststelling door het college daarover geïnformeerd.

Gepubliceerd 16-06-2016