Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1728280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1728280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1728280
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de 8e Wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-06-2016 08:52:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 juni 2016 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen (gemeenteraad 28 juni).