Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1728275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1728275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1728275
Onderwerp Kennisnemen van de Beleidsnotitie Cultuureducatie
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
Onderwerp Kennisnemen van de Beleidsnotitie Cultuureducatie
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 132 - Cultuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Beunke, 078 770 3944
Datum B&W Besluit 06-06-2016
Gerelateerde zaak 1643787
Agendacommissie 21-06-2016
Adviescommissie 13-09-2016 + 11-10-2016
Raad 08-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad heeft op 26 januari jl. bij de behandeling van de subsidie voor het eerste deel van 2016 aan de nieuwe stichting Cultuureducatie Zuid Holland Zuid uitgesproken dat zij in de loop van 2016 een discussie wilde voeren over de, wijze van organisatie van de, cultuureducatie vanaf 2017. Deze discussie leverde de volgende uitgangspunten op: - Cultuureducatie is en blijft belangrijk in de stad, met name voor jongeren. - Het Cultuuronderwijs vraaggericht organiseren. - Het Energiehuis blijft de locatie waar Cultuureducatie geboden wordt. Vanuit deze uitgangspunten, de evaluatie van het huidige beleid en de uitvoering met behulp van gesprekken met partners in de stad, en kennis van landelijke ontwikkelingen, komen we tot de conclusie dat de organisatie van de cultuureducatie met name op twee punten verbetering behoeft: - Het programma cultuureducatie voor de komende jaren dient onder regie van de gemeente dialooggestuurd tot stand te komen, in samenwerking tussen onderwijs en culturele partners in de stad. Een lokaal convenant Cultuur–Onderwijs daarover tussen partijen zal door de gemeente geïnitieerd worden. - De intermediairfunctie dient duidelijk onderscheiden te worden van de uitvoerende functie in de cultuureducatie. Daartoe zal een Servicebureau Cultuur & Onderwijs als apart, eigenstandig bedrijfsonderdeel opereren in de organisatie van ToBe. Tenslotte wordt voorgesteld de cultuureducatie die nu bij amateurverenigingen plaatsvindt op te nemen in het cultuureducatiebeleid.

Gepubliceerd 16-06-2016