Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 172690

Gemeente Dordrecht

Dossier - 172690

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 172690
Onderwerp Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 1 september 2009
Ingekomen/gepubliceerd 23-04-2009 10:27:09
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De behandeling van de Interimnota in de Adviescommissie vervalt. In plaats daarvan wordt een programmakamer Wonen en Leefbaarheid geagendeerd, waarin de raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststofverpakkingen wordt geagendeerd en het e-mailbericht van wethouder Kamsteeg over de risico-analyse Herstructurering Dordt-West. De voorzitter licht toe waarom er voor gekozen is om de bijzondere raadsvergadering over de profielschets en de hamerraad in het stadhuis te houden en de Adviescommissie in de nieuwe vergadervleugel van het stadskantoor te laten vergaderen. Op verzoek van de fractie ECO-Dordt/D66 is het streven om op 1 september ook een Collegecarrousel te agenderen.