Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 172688

Gemeente Dordrecht

Dossier - 172688

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 172688
Onderwerp Voorraadlijst d.d. 19 augustus 2009
Ingekomen/gepubliceerd 23-04-2009 10:27:08
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De interimnota wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de middagraad van 8 september.