Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 172685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 172685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 172685
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 23-04-2009 10:27:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
Aanwezig zijn de dames Van den Bergh, Ruisch, de Smoker, van Hall (griffier) en Hendrickx (raadsadviseur) en de heren Bandell (voorzitter), Van der Kruijff, Pols, Wagemakers, Tazelaar en Mostert. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De griffier licht de afwezigheid van de heer Karapinar toe en de voorzitter staat stil bij de afwezigheid van de heer Weidema. De leden van de Agendacommissie leven met beide heren mee.