Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1724543

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1724543

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1724543
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)(ris 1721696)
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:43
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)(ris 1721696)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 06-06-2016