Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1724412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1724412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1724412
Onderwerp Diverse benoemingen van raadsleden Mous, Kruger en Tazelaar
Aanspreekpunt P. van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:43
Onderwerp Diverse benoemingen van raadsleden Mous, Kruger en Tazelaar
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt P. van der Pot
Aanspreekpunt telefoon 0787702551
Aanspreekpunt e-mail p.vander.pot@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar p. van der pot
Datum B&W Besluit 01-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Als gevolg van de kandidaatstelling van de heer P.J. Heijkoop voor het wethouderschap ontstaat er een vacature voor het lidmaatschap van de begeleidingscommissie onderzoek functioneren Bestuur/RvT van Stichting ToBe. Afgesproken is dat twee vertegenwoordigers van de oppositie en twee vertegenwoordigers van de coalitie in de commissie zitting nemen. Mevrouw I. Mous heeft zich beschikbaar gesteld om in deze commissie zitting te nemen. De heer H.J. Tazelaar heeft zich beschikbaar gesteld voor het openstaande voorzitterschap van de Commissie Fysieke Leefomgeving. Mevrouw K. Kruger is vervolgens beschikbaar voor het voorzitterschap van de Commissie Bestuur en Middelen.

Gepubliceerd 06-06-2016