Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1724131

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1724131

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1724131
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Concept Jaarstukken 2015 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 14:11:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Concept Jaarstukken 2015 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V.L. Roeleveld, 770 4732 / S Haksteeg, 770 4716
Datum B&W Besluit 31-05-2016
Gerelateerde zaak 1640613
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief vindt u de input voor het jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). Deze raadsinformatiebrief legt de focus op de organisatieonderdelen Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Via een aparte brief "RAADSINFORMATIE inzake jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid en onderzoek LTA", kenmerk MO/1627614, d.d. 24 mei 2016 wordt u geïnformeerd over het organisatieonderdeel Serviceorganisatie Jeugd. De GR DG&J heeft het jaar 2015 afgesloten met een voorlopig financieel resultaat van € 4.905.000,- voordelig. De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren (rondom): I. Meerjarenbegroting 2015-2018 en dekkingsplan II. Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 III. Publieke gezondheid IV. Maatschappelijke zorg V. Jeugdgezondheidzorg VI. Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten VII. Regionale Ambulance Voorziening.

Gepubliceerd 16-06-2016