Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1724131

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1724131

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1724131
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Concept Jaarstukken 2015 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 14:11:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 september 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De bespreking richt zich o.a. op het extra geld dat vorig jaar nodig was maar achteraf toch niet nodig bleek. De wethouder kan niet uitsluiten dat dit volgend jaar niet weer gebeurt. Verder geeft de wethouder aan dat de raad zich moet realiseren dat er binnen drie jaar een budgetvermindering is van 15%. De wethouder gaat na welke raadsinformatiebrieven hier wat nadere informatie over kunnen geven en zal deze nasturen naar de commissie B&M. En er is gesproken over de notitie rondom het weerstandsvermogen van 3 Gemeenschappelijke Regelingen zijnde de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Dienst Gezondheid & Jeugd en de wethouder gaat achter de route aan en het is tot slot de verantwoordelijkheid van iedere individuele gemeente.


De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen voor de raadsvergadering van 27 september a.s.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 juni 2016 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor de bespreking in de commissie op een later moment.