Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1724054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1724054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1724054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Welstandsvrij maken zelfbouwkavels Nieuw Groenhove/Wilgenwende
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 17:19:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Welstandsvrij maken zelfbouwkavels Nieuw Groenhove/Wilgenwende
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar DC van 't Hoff, 770 4300
Datum B&W Besluit 31-05-2016
Gerelateerde zaak 1633809
Agendacommissie 21-06-2016
Raad 28-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 29 september 2015 hebben wij, bij de vaststelling van de Welstandsnota, van uw raad de bevoegdheid gekregen om onder voorwaarden zelfbouwlocaties aan te wijzen als welstandsvrij. Op 24 mei 2016 hebben wij besloten dit te doen voor deelgebied De Hofjes in het ontwikkelgebied Nieuw Groenhove/ Wilgenwende. De begrenzing van dit deelgebied is op bijgaande luchtfoto gemarkeerd. Er is naar onze mening in voldoende mate voldaan aan de randvoorwaarden. De locatie grenst niet direct aan een grotere (water)weg of het spoor; er is sprake van een degelijke stedenbouwkundige structuur die is verankerd in het in 2009 door uw raad vastgestelde bestemmingsplan Smitsweg en er is een door ons vastgesteld kavelpaspoort gemaakt, dat uitgangspunt is voor alle kavels.

Gepubliceerd 16-06-2016