Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1723964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1723964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1723964
Onderwerp Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
Onderwerp Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 100 - Bibliotheekvoorzieningen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MWE Houtepen, 078 770 4805
Datum B&W Besluit 31-05-2016
Gerelateerde zaak 1639210
Agendacommissie 21-06-2016
Termijn agenda Vervolgbespreking 11-10-2016
Adviescommissie 13-09-2016 + 11-10-2016
Raad 08-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is onderzocht hoe de toekomst van de bibliotheek er uit moet zien. Het resultaat hiervan is dat er een groeiscenario is opgesteld waarin de bibliotheek zich meer gaat profileren als informatiespecialist waarbij zij meer nog dan nu de verbinding in het Dordtse met andere partners aangaat.

Gepubliceerd 16-06-2016