Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1723964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1723964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1723964
Onderwerp Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toekomstscenario Bibliotheek - raad.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Memo wethouder toezeggingen commissiebehandeling toekomstscenario bibliotheek Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1639210 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Bibliotheek Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1646228 Raadsbesluit