Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1723964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1723964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1723964
Onderwerp Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de raadsvergadering van 8 november 2016.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder zegt toe nadere informatie te verstrekken over: de effecten van de bezuiniging op de huisvesting & huisvestingsmogelijkheden van de bibliotheek.  De heer van Verk vraagt of de wethouder kan aangeven wat het bedrag is wat de bibliotheek vanuit haar eigen middelen kan investeren? De heer Boersma vraagt of de wethouder  de vraag om 150.000 euro die als incidentele extra middelen die in het toekomstscenario voor de bibliotheek genoemd wordt, kan specificeren? De wethouder zegt toe binnen twee weken antwoorden en informatie over dit onderwerp te verschaffen. De commissie besluit het raadsvoorstel en de notitie aan te houden en wanneer de informatie verkregen is, dit onderwerp alsnog voor de begrotingsbehandeling aan bod te laten komen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Beter voor Dordt wenst deze notitie te bespreken. Bij de kadernota wenst Beter voor Dordt te spreken over de opgelegde taakstelling van 6 ton en pas bij de behandeling van de begroting te spreken over de gevraagde intensivering van twee keer 1,5 ton. Voorafgaand aan de behandeling van de begroting wenst Beter voor Dordt het onderwerp bibliotheek in de commissie te bespreken. Dit wordt gesteund door VSP en Gemeentebelangen Dordrecht. PvdA geeft aan de inhoudelijke bespreking inderdaad na het reces te willen bespreken. De commissie besluit de inhoudelijke bespreking van het onderwerp bibliotheek na het reces in een nadere te bepalen commissievergadering te agenderen.