Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1721696

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1721696

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1721696
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-06-2016 15:34:57
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912 / LPJ Mosch, 770 4944
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1624260
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u aan de verantwoordingsrapportage met de actuele stand van zaken van de reserve EPV, een prognose voor de jaren 2016 en verder. Per eind 2015 ligt het saldo onder de minimumwaarde. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage "Prognose EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)". De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage financiƫle gegevens staan die niet bedoeld zijn voor concurrenten. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

Gepubliceerd 09-06-2016