Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1720609

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1720609

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1720609
Onderwerp Instemmen met de financiële doorlichting en ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 17:19:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de financiële doorlichting en ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de financiële doorlichting en ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Addendum Raadsvoorstel 1627179 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD aangepast (00000002).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype -DOOR ESTHER GESCAND werkexemplaar t.b.v. griffie- Addendum RV Duurzaamheidsfabriek Algemeen
Icoon voor documenttype Duurzaamheidsfabriek 2016-2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Coöperatie Ontw Leerpark Rapport Quick Scan Doorontw Duurzaamheidsfabriek Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1627179 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1642944 Raadsbesluit