Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1720179

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1720179

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1720179
Onderwerp Gedeputeerde Staten: kengetallen gemeenteraden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Kengetallen aanbiedingsmail Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Kengetallen brief GS aan gemeenteraden Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Kengetallen totaaloverzicht gemeenten Algemeen