Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719759

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719759

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719759
Onderwerp Verzoek tot agendering raadsvoorstel wensen en bedenkingen juridische entiteit regiecentrale doelgroepenvervoer
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Memo Agenderingsverzoek raadsvoorstel wensen en bedenkingen juridische entiteit regie centrale doelgroepenvervoer Algemeen