Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719622

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719622

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719622
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Veilig Thuis en routekaart 'Blauwe plekken is niet het ergste'
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Veilig Thuis en routekaart 'Blauwe plekken is niet het ergste' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over Veilig Thuis en routekaart 'Blauwe plekken is niet het ergste' Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype TRANSFORMATIEPLAN VT def.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Concept-Bestuursopdracht positionering Veilig Thuis.docx Algemeen
Icoon voor documenttype Rapport Veilig Thuis Stap 1 2015.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype DEF rapport Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid[1].pdf Algemeen
Icoon voor documenttype VERBETERPLAN nav Inspectie Veilig Thuis ZHZ def.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Eindverslag pilot Dordrecht EINDCONCEPT.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Informatiebrief wachtlijsten Veilig Thuis.pdf Algemeen