Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719506
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2017 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2017 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2017 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1622726 raad aanbieding begroting 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbrief zienswijze raad Begroting Parkschap 2017.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2017 - tekst 24-03-2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2017 - bijlagen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1634468 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Parkschap NDB Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641901 Raadsbesluit