Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719504

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719504

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719504
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA (ris 1718992)
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheim LTA 130516 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA Voorblad stukken