Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719162

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719162

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719162
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernota 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2017 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kadernota 2017 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlagen 1a en 1b.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1635094 B&W besluit
Icoon voor documenttype Stemmingen M33 Motie Eervol Verdienen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A8 Amendement structurele vrijval bijdrage Derde Merwehaven aan NP Parkschap de Biesbosch.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M39 Motie weg met Asbest.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M40 Motie Droge Kleding en Droge Fietsen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A5 Amendement belast de leegstand.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen A6A1 Amendement een half miljoen is ook heel veel poen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M18A Motie Dordt op Stoom houden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M19 Motie Het Werfje hoort bij Park Merwestein.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M34 Motie Streekomroep.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M47 Motie Parkeren is al duur genoeg.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M24 Motie Van 18- naar 18+ maar niet Tussen wal en schip.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M25A Motie Tandja extra voor werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A3A1 Amendement Schone stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M51 Motie Meer kleur op het Energieplein.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M42 Motie Focus Aanbrengen in Duurzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A4 Amendement geen lastenverzwaring.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M58A Motie experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M23 Motie Klantvriendelijkheid staat voorop.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M62 Motie Een steuntje in de rug.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M32A Motie Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A6B1 Amendement kleine subsidies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M30A Motie Grip op Verkeershandhaving.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M21 Motie Aantrekkingskracht Bedrijventerreinen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M49 Motie Stimulering Dordtse Binnenstad investering.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M37A Motie Slimmer Sneller en Duurzaam Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M38 Motie Eerlijk Betalen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M48A Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M44 Motie RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M63 Motie Geen nieuwe coffeeshop(s) in de Dordtse binnenstad.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M36 Motie Compact duurzaam en modulair Wonen en Leven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29 Motie De rustige automobilist.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Van Grof naar Fijn.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Van Grijs naar Groen en Hergebruik.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02 Motie 400 jaar Dordtse Synode.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641566 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M37a Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M39 Motie Weg met Asbest.pdf Motie
Icoon voor documenttype M40 Motie Droge kleding en Droge fietsen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M49 Motie Stimulering Dordtse Binnenstad Investering.pdf Motie
Icoon voor documenttype M55a Motie Beschermd Werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M58a Motie Experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf Motie
Icoon voor documenttype M63 Motie Geen nieuwe coffeeshops in de Dordtse Binnenstad.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Klantvriendelijkheid staat voorop.pdf Motie
Icoon voor documenttype M44 Motie RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M35 Motie Bestuursvrijwilligers gezocht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18 Motie Dordt op Stoom houden.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Duurzaamheid in Beschermd Stadsgezicht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie Werfje hoort bij Park Merwestein.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25 Motie Tandje extra voor werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M11 Motie Warmtecamera.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25a Motie Tandje extra voor werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M33 Motie Eervol verdienen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M48a Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype A03a1 Amendement Schone stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M30a Motie Grip op verkeershandhaving.pdf Motie
Icoon voor documenttype M32a Motie Help VV Dubbeldam aan nieuwbouw.pdf Motie
Icoon voor documenttype A08 Amendement Structurele vrijval bijlage Derde Merwedehaven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M50 Motie VerDubbel resultaat van elke sporteuro.pdf Motie
Icoon voor documenttype M15 Motie Tuin Onderwijsmuseum.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27 Motie Combinatieparkeerkaart.pdf Motie
Icoon voor documenttype M46 Motie Toekomst sportclub Amstelwijck.pdf Motie
Icoon voor documenttype M10 Motie Duurzaam lespakket.pdf Motie
Icoon voor documenttype M14 Motie Stedenbaan in Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M31 Motie Levendige Binnenstad.pdf Motie
Icoon voor documenttype M28 Motie Stadsambassadeurs.pdf Motie
Icoon voor documenttype M22 Motie Tussen de overwegen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M37 Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13 Motie Bomen die Bloeien.pdf Motie
Icoon voor documenttype M51 Motie Meer kleur op het Energieplein.pdf Motie
Icoon voor documenttype M34 Motie Streekomroep.pdf Motie
Icoon voor documenttype M60 Motie Hou de vaart er in.pdf Motie
Icoon voor documenttype M54 Motie Geef Dordrecht meer kleur.pdf Motie
Icoon voor documenttype M59 Motie Pilot betalingsachterstand Zorgverzekeraar VGZ.pdf Motie
Icoon voor documenttype A03 Amendement Schone stad zonder poeha.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M03 Motie Geen gedoe in de polder.pdf Motie
Icoon voor documenttype M38 Motie Eerlijk betalen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M56 Motie Een steuntje in de rug.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20 Motie Passend Onderwijs.pdf Motie
Icoon voor documenttype M35a Motie Bestuursvrijwilligers gezocht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29a Motie De rustige automobilist.pdf Motie
Icoon voor documenttype Technische vragen Kadernota 2017 (1e en 2e ronde) Bijlage
Icoon voor documenttype M21 Motie Aantrekkingskracht Bedrijventerrein.pdf Motie
Icoon voor documenttype M26 Motie Crisisdienst op Sterkte.pdf Motie
Icoon voor documenttype A06a Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A06a1 Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A06b Amendement Kleine subsidies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M30 Motie Grip op verkeershandhaving.pdf Motie
Icoon voor documenttype M57 Motie Stimulering Leenfietsen bij Transferia.pdf Motie
Icoon voor documenttype M07 Motie Dordts Stadshout.pdf Motie
Icoon voor documenttype A04 Amendement Geen lastenverzwaring.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A05 Amendement Belast de leegstand.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A06b1 Amendement Kleine subsidies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M48 Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18a Motie Dordt op stoom houden.pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip.pdf Motie
Icoon voor documenttype M36 Motie Compact, duurzaam en modulair Wonen en leven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M42 Motie Focus aanbrengen in Duurzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27a Motie Combinatieparkeerkaart.pdf Motie
Icoon voor documenttype M53a Motie Meer Watertappunten in Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M59a Motie Pilot Betalingsachterstand zorgverzekeraars VGZ en CZ.pdf Motie
Icoon voor documenttype M61 Motie Lokale stadsomroep dienstbaar aan iedereen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M45 Motie De kracht van ouderensport.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Motie 100 liter minder grijs.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 motie Stimuleer Groen en Waterinitiatieven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M12 Motie Zwerfvuil Kunstzinnig tegengaan.pdf Motie
Icoon voor documenttype A03a Amendement Schone stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M52 Motie Een tweede leven voor de weeskunst.pdf Motie
Icoon voor documenttype M47 Motie Parkeren is al duur genoeg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M62 Motie Een steuntje in de rug - aangepast.pdf Motie
Icoon voor documenttype M32 Motie Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw.pdf Motie
Icoon voor documenttype M58 Motie Experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf Motie
Icoon voor documenttype M53 Motie Meer Watertappunten in Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M55 Motie Beschutwerk.pdf Motie