Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1719162

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1719162

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1719162
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G.A. Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1635094
Agendacommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u de stukken van de Kadernota 2017 aan. De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar uitgewerkt gaat worden. Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw standpunten in kunt brengen voor de op te stellen begroting. Naast de reguliere onderdelen staat de kadernota vooral in het teken van het balans houden tussen enerzijds het sluitende perspectief waar we vanuit onze financiƫle strategie voor staan en anderzijds de ambitie om blijvend in te zetten op het creƫren, herkennen en verzilveren van kansen gedurende de lopende collegeperiode. Hiervoor stellen wij incidentele ruimte beschikbaar.

Gepubliceerd 26-05-2016