Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 171911

Gemeente Dordrecht

Dossier - 171911

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 171911
Onderwerp Aanwijzen (plaatsvervangende) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht
Ingekomen/gepubliceerd 22-04-2009 09:20:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 5 raad 12-05-2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Aanwijzen (plv.) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Aanwijzen (plv.) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Aanwijzen (plv.) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht Raadsbesluit