Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 171911

Gemeente Dordrecht

Dossier - 171911

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 171911
Onderwerp Aanwijzen (plaatsvervangende) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht
Ingekomen/gepubliceerd 22-04-2009 09:20:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2009 14:00
Besluit:
De raad besluit mevrouw N. de Smoker- van Andel als plaatsvervangend lid van het presidium aan te wijzen met 30 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen.
De raad besluit de heer J.J.W. van Dongen als plaatsvervangend lid van de agendacommissie aan te wijzen met 31 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 blanco stemmen.
De raad besluit dat het aantal leden dat Dordrecht in de Drechtraad vertegenwoordigt vast te stellen op 9 en het stemgewicht dat aan de nieuwe fractie in de Drechtraad wordt toegekend vast te stellen op 38.