Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718992

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718992

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718992
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1627614
Adviescommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn de taken die voortvloeien uit deze wet in mandaat en delegatie belegd bij de Serviceorganisatie. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DG&J geeft in de bijgevoegde informatiebrief een toelichting op de uitkomsten en de afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen bij de tweede bestuursrapportage. Het Algemeen Bestuur (AB) van de DG&J informeert u middels de bijgevoegde informatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar het LTA. Wij hebben van de DG&J niet alleen een openbaar memo ontvangen waarin de bevindingen zin opgenomen van een onderzoek naar de werking van het LTA in de regio Zuid-Holland-Zuid, maar ook een vertrouwelijk memo. Hierin zijn ook bedrijfsgegevens van zorgaanbieders zijn verwerkt. Ten aanzien van dit laatstgenoemde memo hebben wij geheimhouding opgelegd en wordt uw raad gevraagd deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 26-05-2016