Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718988

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718988

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718988
Onderwerp Instemmen met de begroting 2017 Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de begroting 2017 Wegschap Tunnel Dordtse Kil Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de begroting 2017 Wegschap Tunnel Dordtse Kil Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD begroting kiltunnel 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept Begroting 2017-2021 Ver 2 mrt tbv bestuur.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Jaarstukken 2015 versie 2 maart tbv bestuur.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 1634346 Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1634346 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641394 Raadsbesluit