Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718986

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718986

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718986
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten voor de aanpassing openingstijden fietsenstallingen Raamstraat en Kolfstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten voor de aanpassing openingstijden fietsenstallingen Raamstraat en Kolfstraat
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912 / K van der Linden-van Lonkhuizen, 770 4817
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1636087
Agendacommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor bezoekers van de binnenstad zijn er twee mogelijkheden om de fiets gratis bewaakt te stallen, namelijk op de Kolfstraat en Raamstraat. Uit onderzoek, geïnitieerd door de beheerders van DrechtStedenActief, blijkt dat de openingstijden van deze fietsenstallingen niet optimaal aansluiten op de behoefte van de gebruikers. Daarom hebben wij besloten de openingstijden aan te passen en de besparing die dit met zich meebrengt gedeeltelijk te gebruiken om betere voorzieningen voor fietstoeristen te realiseren, zoals het afgeschermd kunnen stallen van fietsen met fietstassen. Daarmee wordt aangesloten op de behoefte van deze groep bezoekers. Tevens zal geïnvesteerd worden in een betere communicatie over (de aanwezige voorzieningen in) de fietsenstallingen, de nieuwe openingstijden en het onderlinge verschil in openingstijden van de fietsenstallingen. Tot slot zal periodiek de behoefte van fietsers in relatie tot de bewaakte fietsenstallingen gemonitord worden. Voor deze investeringen en monitoring blijft een jaarlijks budget van € 10.000,- beschikbaar. De overige structurele besparing van € 100.000,- wordt ten gunste van de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen gebracht door middel van de bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 216019. De nieuwe openingstijden zijn als volgt: Fietsenstalling Raamstraat • maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur; • zondag van 11.30 uur tot 18.30 uur. Fietsenstalling Kolfstraat • maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 24.00 uur; • vrijdag en zaterdag van 07.30 uur tot 24.00 uur (in de ochtend onder voorbehoud van het toiletgebruik van de marktkooplui); • zondag van 11.30 uur tot 18.30 uur.

Gepubliceerd 31-05-2016