Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718983
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Prevo-Brenninkmeijer, 770 4737 / E Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1635194
Agendacommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Per raadsvoorstel van 26 januari 2016 met kenmerk SO/1560711 hebben wij uw raad voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop van opstallen op het perceel Kamerlingh Onnesweg 1 (voormalige Drechtwerk-locatie). Per besluit van 8 maart 2016 heeft uw raad ingestemd met ons voorstel. Naar aanleiding van nader onderzoek is gebleken dat vanwege de aanwezigheid van asbest het gevoteerde krediet niet toereikend is voor de sloop van de opstallen. Wij stellen uw raad voor hiervoor een aanvullend krediet ter grootte van € 949.000,- beschikbaar te stellen.

Gepubliceerd 31-05-2016