Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718983
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1787237 Nee Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad programma 19-09-2016
1641206 Nee Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad programma 04-02-2016