Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718983
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van aanvullende krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van aanvullende krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van aanvullende krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Haalbaarheidstoets 12-05-2016 Bijlage
Icoon voor documenttype 216020 Voorblad Grex sanering Drechtwerk B&S Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 216020 rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 216020 rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1635194 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641389 Raadsbesluit