Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718983
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016. De fractie GroenLinks kondigt een stemverklaring aan. De fractie BVD wil voor 15 juni nog wel graag antwoord op de vraag of er een aanbestedingsvoordeel valt te verwachten.