Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718976
Onderwerp Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.J. van Klinken, 770 4271 / KA Sledz, 770 4290
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1632368
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Visbrug behoort tot de locaties met veel potentie en mogelijkheden, die onvoldoende uitgenut zijn. Dat is vastgesteld middels de analyses van de binnenstad. Naar aanleiding van deze conclusies en als vervolg op de eerdere besluitvorming is vanuit het Programma Levendige Binnenstad aan het bureau MTD Landschapsarchitecten een opdracht gegeven om een verkennend schetsontwerp te maken voor de Visbrug. Dit schetsontwerp is behandeld in de collegevergadering d.d. 1 maart 2016. Naar aanleiding hiervan is geconstateerd dat er enerzijds veel steun is voor de analyse van de situatie en het belang van de Visbrug, maar dat anderzijds behoefte is aan een open planproces, waarbij belanghebbenden en betrokkenen hun input kunnen geven en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de plannen. In dit raadsvoorstel wordt de probleemstelling inclusief bijbehorend procesvoorstel voor participatietraject uitgezet.

Gepubliceerd 26-05-2016