Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718976
Onderwerp Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1632368 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641382 Raadsbesluit