Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718976
Onderwerp Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vindt het positief dat er eerst discussie met de stad zal worden gevoerd. Verder zijn er nog vragen over de loempiakraam, het standbeeld van de gebroeders De Witt, veiligheid, de bestaande terrassen. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.