Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718975

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718975

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718975
Onderwerp Raadsinformatiebrief overeenkomst en Opdracht Coöperatie Parkeerservice
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief overeenkomst en Opdracht Coöperatie Parkeerservice
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JWH Smits, 770 4183
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1628057
Agendacommissie 31-05-2016
Adviescommissie 22-11-2016
Raad 20-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief informeren wij u over de eerste overeenkomsten die wij afsluiten met de Coöperatie ParkeerService U.A. (ParkeerService) om invulling te geven aan de businesscase 'Inbesteding parkeerdiensten bij ParkeerService en digitalisering fase 1'.

Gepubliceerd 31-05-2016