Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718972
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van aankoop en verbouwing locatie Kerkeplaat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van aankoop en verbouwing locatie Kerkeplaat
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Heijboer, 770 4651
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1626833
Agendacommissie 31-05-2016
Termijn agenda bespreking op een nntb moment
Raad 27-09-2016
Niet in actueel Nee
Toelichting

Stadsbeheer Dordrecht heeft op dit moment 6 buitenlocaties van waaruit de medewerkers hun werk verrichten. Om de bedrijfsvoering te verbeteren en efficiënter te werken wil Stadsbeheer vanuit minder buitenlocaties werken. Door inkrimping van het personeel is het niet meer noodzakelijk al deze 6 locaties open te houden. In 2013 is tevens een taakstellende bezuiniging opgelegd van € 150.000,-. Deze wordt 1 januari 2017 effectief. Stadsbeheer heeft het voornemen om vanuit 1 buitenlocatie, de Kerkeplaat, haar werkzaamheden in Dordrecht te gaan verrichten.

Gepubliceerd 31-05-2016