Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718972
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van aankoop en verbouwing locatie Kerkeplaat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve verbouwing locatie Kerkeplaat Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve verbouwing locatie Kerkeplaat Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve verbouwing locatie Kerkeplaat Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad 216017 BWN Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 216017-37133 herhuisvesting Kerkeplaat Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Overzicht werkplekken KP per 29augustus2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting rente en afschrijving krediet Kerkeplaat Algemeen
Icoon voor documenttype Kopie van 20151204 stichtingskosten Kerkeplaat 3 Algemeen
Icoon voor documenttype Berekening herhuisvesting Stadsbeheer 26april2016 Algemeen
Icoon voor documenttype beantwoordingvragenoverzichttbvR.Reynvaan29aug2016 Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1626833 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1641378 Raadsbesluit