Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718972
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van aankoop en verbouwing locatie Kerkeplaat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 september 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en VVD leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 augustus 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de vraag of de voorgestelde investering een doelmatige besteding van middelen is. De fractie VVD mist een duidelijke businesscase en betwijfelt of de voorgestelde bezuiniging gerealiseerd gaat worden. Daarnaast vindt de fractie het voorstel deels een verschuiving van problemen naar een andere dienst, aangezien er voor de locatie Smitzigt naar een ander invulling moet worden gezocht. Ook stellen enkele commissieleden vragen over de mogelijke toename van het aantal bewegingen en bijbehorende reistijd voor het personeel. Wethouder Reynvaan geeft aan dat die elementen allemaal zijn meegenomen in de afweging. De voorgestelde bezuiniging zal sowieso gerealiseerd worden. Mogelijk dat die nog hoger wordt, afhankelijk van wat er met Smitzigt gebeurt. De wethouder zegt toe dat ze de commissie nog zal informeren over de totale bezuiniging waar de afdeling voor gesteld staat. Daarnaast zegt ze toe dat de afdeling vastgoed inzichtelijk zal maken wat de mogelijkheden van Smitzigt zijn. Daar zal de commissie in vertrouwen over geïnformeerd worden. De commissie besluit vervolgens het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 september 2016. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De fractie VVD wil met de commissie van gedachte wisselen over de vraag of de voorgestelde investering een doelmatige besteding van middelen is? De fractie GroenLinks steunt dit verzoek.