Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718969

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718969

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718969
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Advies Initiatiefvoorstel Lastenvermindering (APV) Beter Voor Dordt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Advies Initiatiefvoorstel Lastenvermindering (APV) Beter Voor Dordt
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AP van Dongen, 770 4121
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1635775
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Beter Voor Dordt heeft een initiatiefvoorstel gedaan met als titel "Lastenvermindering met oog voor veiligheid". In de commissievergadering van 26 april 2016 is besloten het initiatiefvoorstel voor advies door te sturen naar het college. Deze brief voorziet in dit advies. Het advies is het initiatiefvoorstel, op één onderdeel na, te steunen. Zowel aan de politie (toezichthouder en handhaver) als aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) (vergunningverlening en bestuurlijke handhaving) is gevraagd te adviseren op het initiatiefvoorstel. De uitgebrachte adviezen treft u als bijlage aan. In deze brief wordt ook op deze adviezen ingegaan.

Gepubliceerd 26-05-2016