Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718968

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718968

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718968
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Veiligheidsregio ZHZ
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Bosua, 770 4352
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1635125
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ naar voren te brengen. We adviseren u een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege: a. de toegepaste indexatie voor loon- en prijsstijgingen; b. aandacht voor de bezuinigingsopgave in relatie tot structurele componenten uit de jaarrekening 2015; c. weerstandvermogen en risico's.

Gepubliceerd 26-05-2016