Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718967
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837 / P de Man, 770 4758
Datum B&W Besluit 24-05-2016
Gerelateerde zaak 1635265
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft de ontwerpbegroting 2017 aan uw raad toegezonden, met de mogelijkheid om daarop voor 10 juni 2016 een zienswijze te geven. Daarnaast heeft u de voorlopige jaarrekening 2015 van OZHZ ontvangen. Het algemeen bestuur neemt op 8 juli 2016 bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2015 een besluit over de bestemming van het rekeningresultaat, bezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In dat kader stelt het dagelijks bestuur uw raad in de gelegenheid om (indien gewenst) voor 10 juni 2016 een reactie te geven op het resultaat uit de jaarstukken 2015 en deze te betrekken bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017. Wij adviseren uw raad om van deze mogelijkheid gebruik te maken en een zienswijze op de begroting in te brengen, met name gericht op het beschikbaar budget voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Gepubliceerd 26-05-2016