Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718967
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze begroting ozhz 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2017 OZHZ 8 april 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief OZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype voorlopige jaarrekening 2015 OZHZ 8 april 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 1635265 Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1635265 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Zienswijze OZHZ Raadsbesluit