Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1718967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1718967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1718967
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2017 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.