Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1716245

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1716245

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1716245
Onderwerp Beantwoording door het College van vragen ex artikel 40 van de fractie D66 over subsidie RTV Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het College van vragen ex artikel 40 van de fractie D66 over subsidie RTV Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door College vragen ex art. 40 fractie D66 over subsidie RTV Dordrecht Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Persbericht RTV Dordrecht 31-05-2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Vragen van dhr. T. Wijngaarden, directeur RTV Dordrecht, t.b.v. voorbereiding commissie 13 september 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie RTV Van Dordt, voor Dordt Algemeen
Icoon voor documenttype VNG Ledenbrief Lokale omroepvernieuwing tweede fase Algemeen
Icoon voor documenttype Reactieformulier zienswijze gemeenten streekindeling aan NPLO Algemeen