Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715628

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715628

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715628
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet tbv aanpassingen Stadskantoor
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:18
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet tbv aanpassingen Stadskantoor
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 10-05-2016
Gerelateerde zaak 1629214
Agendacommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de herontwikkelvisie voor de Spuiboulevard e.o. onderzoeken we of het mogelijk is de ambtelijke organisatie te huisvesten op de locatie van het voormalige Belastingkantoor. Vanwege dit onderzoek willen we de investeringen in het huidige Stadskantoor tot een minimum beperken. Toch is een aantal onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen noodzakelijk. Dit met het oog op de ontwikkeling/flexibilisering van de ambtelijke organisatie en het creëren van een gezonde werkomgeving (waaronder ook wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden). Concreet gaat het bij onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen om schilderwerkzaamheden, vervanging van vloerbedekking en glasvezelbekabeling, de aanschaf van nieuw meubilair, de plaatsing van mobiele koelunits en mogelijk ook het aanbrengen van buitenzonwering. In totaal kosten de aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden ongeveer € 520.000,-. Een deel van deze kosten (€ 160.000,-) wordt gedekt uit reguliere exploitatie¬budgetten. Andere werkzaamheden worden aangemerkt als investering. Dit gaat om een bedrag van € 357.000,-. De jaarlijkse kapitaalslasten van deze investering bedragen € 73.500,-. Binnen de begroting voor huisvesting en facilitaire zaken is sprake van een overschot. We brengen momenteel in kaart wat dit overschot is. Via de Bestuursrapportage 2016 stellen we voor het overschot vrij te laten vallen. Op voorhand tekenen we hierbij wel aan dat deze middelen vanaf 2020 waarschijnlijk weer nodig zijn voor renovatie/ nieuwbouw op de locatie van het voormalig Belastingkantoor of - wanneer dit scenario onverhoopt onhaalbaar blijkt - een grootschalige renovatie van het Stadskantoor.

Gepubliceerd 26-05-2016