Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715299
Onderwerp Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept zienswijze Raad.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Concept begroting 2017 DG&J.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1632379 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze GR DGJ Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1637804 Raadsbesluit